پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

بیماران عزیز می توانند بدون مراجعه حضـــــــــــــــــــــــــــوری از چند طریق  به صورت اینترنتی به شرح ذیل، اقدام به نوبت گيري جهت پزشک مورد نظر خود نمایند :

1 -از طریق اینترنت با استفاده از سامانه به آدرس الکترونیکی www.shafadoc.ir

2 -از طریق اینترنت با استفاده از سامانه به آدرس الکترونیکی nobat.abzums.ac.ir

3 -از طریق اینترنت با استفاده از نرم افزار گوشی همراه در کافه بازار / Google play / نرم افزار تحت وب ios

V5.4.0.0